Právo a daňová problematika,

právní a daňový audit

Pro každého podnikatele je důležité řádně, včas, správně a v potřebné

odpovídající míře plnit povinnosti vůči státním institucím, a finančním úřadům a dodržovat právní normy státu, ve kterém podniká nebo hodlá podnikat nebo investovat prostředky a také se dostatečně dobře orientovat ve spletenci zákonů a nařízení, se kterými se podnikatel setkává každý den. Ale není to jenom plnit povinnosti, ale i užívat a využívat všechna práva, která podnikateli náleží, aby co nejvíce zákonným způsobem optimalizoval své výdaje a náklady.

ZJISTIT VÍCE

Pracujeme pro vás,

abyste byli úspěšní!

Naši spolupracovníci Vám poskytnou

služby na vysoké odborné úrovni a budou

mít trvalý přínos pro celkový

chod Vaší společnosti.

Vedení účetnictví

Zabezpečujeme řádné nastavení, personální zajištění,

vedení a kontrolu účetnictví vaší společnosti.

ZJISTIT VÍCE

Podnikové poradenství

a řízení podnikových rizik

Provoz podniku můžeme brát jako orchestr, kde každá složka zná své

noty a dirigent má vědět, kdo, kdy a co má hrát, resp. dělat.

Provoz podniku znamená také dobré skloubení

všech jeho složek a jejich  maximální využití při minimálních nákladech. Ve světě jsou každoročně nové trendy řízení, které může využít i konkurence a když management

zanedbá nebo podcení nové trendy, může to mít pro podnik neblahé následky.

ZJISTIT VÍCE

ZJISTIT VÍCE

Forenzní služby

Nabízíme řadu služeb spojených s koupí a prodejem podniku a s případnými spory mezi akcionáři a partnery  ve společnostech se společnou  majetkovou účastí.

Pomáháme klientům během procesu fúze či akvizice tak, abychom minimalizovali riziko sporu a maximalizovali hodnotu transakce. V případech, kdy se sporům nelze vyhnout,vám naši specialisté pomohou dosáhnout co nejlepšího výsledku pomocí speciálně navrženého způsobu řešení.

Poradenství ve zdravotnictví

Zdravotnictví je v ČR neustále pod tlakem různých zájmových a ekonomických skupin, které se snaží prosadit své zájmy.

Obrat ve zdravotnictví se ročně pohybuje kolem 250 mld. Kč.

Je zájmem všech občanů ČR na hospodárném přerozdělování peněz,

které odvádí na veřejné zdravotní pojištění.

Pojišťovny mají zájem odvádět do zdravotnických zařízení co nejméně a zdravotnická zařízení chtějí po pojišťovnách co nejvíce prostředků.

Je důležité najít rovnováhu mezi hospodárností a plýtváním, mezi standardem a nadstandardem, mezi potřebným a zbytečným.

ZJISTIT VÍCE

Vymahání pohledávek

Naše společnost se věnuje  vymáhání pohledávek pro své klienty, kdy

klademe důraz na efektivní, ale zákonný postup, kdy je pro nás důležité

vymoci pro klienta v co největší výši včetně příslušenství, ale také

zachování dobrého jména klienta.

ZJISTIT VÍCE

ZJISTIT VÍCE

Transakční poradenství

Investování je důležitým krokem každého podnikatele, je důležité se

rozhodnout správně a kvalifikovaně a na základě dobře zpracovaných podkladů.

© Czech Communications Systems s.r.o.

Veleslavínova 93/10

110 00 Praha 1 – Staré Město